Контакти

Петко Иванов Митев

Частен съдебен изпълнител Рег № 845

Район на действие - Съдебен окръг София - град

Булстат 7411136249

Адрес на кантората

гр.София, бул.Ал.Стамболийски No 37, ет.2, ап.1

Адрес за кореспонденция

гр.София, пк.1303, бул.Ал.Стамболийски No37, ет.2, ап.1

Телефони

02/ 987 24 14  ; Мобилен: 0898 45 79 79

Електронни пощи

pmitev@sadebenizpalnitel.com  ;  p.mitev@abv.bg

Банкови сметки

1. Сметка за такси и разноски

Банка: "ДСК" ЕАД
сметка IBAN: BG48STSA93000013108194

BIC:STSABGSF

2. Сметка за лихви

Банка: "ДСК" ЕАД
сметка IBAN: BG44STSA93000013298677

BIC:STSABGSF

3. Специална сметка за паричните средства, които постъпват от

длъжниците

Банка: "ДСК" ЕАД
сметка IBAN: BG82STSA93000013298672

BIC:STSABGSF

За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.