Професионален опит

Трудов стаж

 

Дати (от-до)             2006 - до сега

Заемана длъжност     Частен съдебен изпълнител

 

Дати (от - до)           2001 - 2006 г. 

Заемана длъжност     адвокат

Работодател             

 

 

Образования и квалификации

 

Дати (от-до)              1995 - 2000 г.

Квалификация            Юрист

Учебно заведение       СУ "Климент Оридски" София

 

 

Членство в неправителствени организации 

 

Наименование            Камара на частните съдебни изпълнители

Адрес                       София 1301 , общ. Възраждане, ул. Пиротска №7, ет.4